Dnes je 17.1.2017 meniny má:

Do 20. augusta sa môžete prihlásiť na pozíciu koordinátora REF

Do 20. augusta sa môžete prihlásiť na pozíciu koordinátora REF

Rómsky vzdelávací Fond, medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje podpore vzdelávania rómskych detí hľadá projektového koordinátora pre svoju pobočku na Slovensku (Prešov), ktorý bude koordinovať Štipendijný a mentorský program pre študentov stredných škôl na Slovensku

POPIS PRÁCE
Úlohou projektového koordinátora je zabezpečiť realizáciu všetkých programových aktivít podľa vopred stanoveného plánu a cieľov programu. Projektový koordinátor bude zodpovedný za vedenie agendy štipendijného programu REF na Slovensku, komunikáciu so školami, mentormi, tútormi a monitorovanie implementácie projektu. Projektový koordinátor bude zasielať priebežné správy o realizácii projektu priamo do kancelárie REF Budapešť a úzko s kanceláriou spolupracovať. REF Budapešť bude poskytovať odbornú pomoc pri realizácii projektu a zúčastňovať sa na realizácii projektu. Projektový koordinátor bude pracovať v kancelárii Nadácie Rómsky vzdelávací fond v Prešove.
NÁPLŇ PRÁCE A ZODPOVEDNOSŤ
• manažovať a facilitovať realizáciu programu vrátane plánovania, organizovania, implementácie a monitoringu;
• manažovať aktivity programu v spolupráci s partnermi podieľajúcimi sa na realizácii projektu
• kontrolovať a zabezpečovať kvalitu realizácie projektu s dôrazom zabezpečenie dodržiavania osvedčených postupov a výmeny poznatkov definovaných počas fázy plánovania a realizácie programu, riadenie vzťahov so všetkými zúčastnenými stranami, a dohliadať na finančné a administratívne aspekty projektu;
• vypracovávať ročné a priebežné správy o realizácii projektu;
• pravidelne komunikovať s kanceláriou REF v Budapešti
• úzko spolupracovať s kolegami v rámci siete REF a zabezpečiť tak prenos skúseností medzi podobnými projektmi v iných krajinách, miestnymi partnermi projektov a ďalšími zúčastnenými stranami;
• zabezpečiť informovanie všetkých zúčastnených strán o obsahu a realizácii projektu a pravidelne informácie aktualizovať
• byť zodpovedný za zriadenie systému monitorovania a hodnotenia programu a nadväzujúce aktivity;
• pracovať v súlade s prioritami REF a udržiavať pravidlenú komunikáciu a spoluprácu s kanceláriou v Budapešti;
• pomáhať pri publicite projektu a dosiahnutých výsledkoch;
• zabezpečiť prítomnosť REF na aktivitách/podujatiach týkajúcich sa vzdelávania Rómov na Slovensku
• v spolupráci s tímom REF napomôcť k dlhodobej udržateľnosti projektu
• asistovať správkyni nadácie v aktivitách týkajúcich sa fungovania kancelárie REF v Prešove

POŽIADAVKY:
• minimálne bakalárske vzdelanie v odbore pedagogika, politológia, sociálne vedy, ekonómia, právo alebo verejná správa;
• skúsenosti z manažovania vzdelávacích projektov, alebo projektov pre Rómov (aspoň 1 rok ). Skúsenosti s prácou v mimovládnejorganizácii alebo vo vládnej inštitúcii sú výhodou.;
• orientácia v problematike vzdelávania menšín v strednej a východnej Európe. Znalosť rómskej problematiky je výhodou;
• znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom, ovládanie rómčiny je výhodou
• schopnosť pracovať v multikultúrnom tíme
• skúsenosti s organizovaním podujatí a tréningov;
• zručnosti v oblasti riešenia konfliktov a mediácie;
• dobré prezentačné a komunikačné zručnosti
POŽADOVANÉ ZNALOSTI
• základná znalosť anglického jazyka (s ochotou učiť sa)
PONÚKANÁ ODMENA
• v závislosti od skúseností a praxe
PONÚKAME:
• rôznorodú prácu, príležitosť získať skúsenosti a prax
• prácu v dynamickom tíme v mimovládnej organizácii
• prácu na medzinárodnej úrovni
• tréningy v REF Budapešť a na Slovensku
PODMIENKY
Projektový koordinátor bude pracovať pod dohľadom sieťového manažéra (Networking Manager). Práca je na plný úväzok v kancelárii v Prešove na dobu určitú – do konca projektu (1 rok), žiadosti na čiastočný pracovný úväzok budú tiež posudzované. Prosím, pošlite Váš životopis, motivačný list a dva odporúčacie listy na: jzsiga@romaeducationfund.org do 20. augusta, 2014. Do predmetu e-mailu, prosím, napíšte: “Project Coordinator – Slovakia“.